Teater

Målet för den grundläggande konstundervisningen i teaterkonst är att ge en djupare kännedom om och utveckla ett positivt förhållande till teaterkonst. I undervisningen stöds elevernas glädje, nyfikenhet och motivation att studera genom arbete i grupp och målet är att främja elevernas kreativitet och utvecklingen av en positiv självbild.

I teaterskolan får du bekanta dig med grunderna i teaterkonst. Med hjälp av teater- och rollspel förstärks din uttrycks- och iakttagelseförmåga. När en pjäs övas lär du dig många olika områden, såsom rollarbete, texttolkning, kroppsuttryck, scenografi, kostymering och mycket annat.

”Egentligen ville jag bara prova men sen var det väldigt roligt så jag fortsatte”
(Elev, åk 3-4)

”Alltid när jag kommer från teaterövningen är jag på bra humör”
(Elev, åk 3-4)


www.åts.fi

PARGAS & ÅBO

webdesign: SKÄRGÅRDS REKLAM