Bildkonst

Grundläggande konstundervisning i bildkonst syftar till att med bildkonstens medel stöda elevens utveckling, självkännedom, identitetsskapande och kulturella kompetens. Studierna utvecklar färdigheterna i visuella iakttagelser, tänkande, uttryck, tolkning och värderingar. Under studiernas gång övar sig eleven i att tolka och bedöma bildkonst och annan visuell kultur från olika perspektiv.

Du får rita och måla och pröva på olika material, metoder och stilar; t.ex. grafik och kollage, pappersmassa, glasmålning, lera, akvarellmålning, tygtryck och oljemålning. Dessutom får du lära dig grunderna i konsthistoria. Målet är att väcka, bibehålla och utveckla kreativitet och konstintresse.

”Jag älskar att rita och göra konstnärliga grejor.”
(elev, 9 år)

 


Åbolands Bildkonstskola KonsTila

 

webdesign: SKÄRGÅRDS REKLAM