Ensam tillsammans – Yksin yhdessä

Kulturskolornas gemensamma utställning Utställningen visades först i Pargas bibliotek (1-31.3), därefter i biblioteken i Nagu (6-19.4) och Korpo (19-29.4) och till slut på Luckan i Åbo (2-31.5).  

Rapport över projektet finns här:

Till utställningen hör ett pedagogiskt material med tips på övningar.

Utställningsmaterial

Arkipelags dansvideo:


Arkipelags musikstycke:


Åbolands Teaterskolas video om ensamhet: