Kulturskolorna i Åboland erbjuder mångsidig konstundervisning för barn och unga.
Du kan studera musik, dans, bildkonst, hantverk, teater och ordkonst på fritiden.

Läs om grundläggande konstundervisning i Finland här

 

Kontakt: Sydkustens landskapsförbund/Pargas, 044-544 3348, pargas(at)sydkusten.fi

PÅ GÅNG I KULTURSKOLORNA
Just nu på Facebook
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Dagens citat: Att utöva och uppleva konst förbättrar enligt forskning välbefinnandet, stöder den mentala tryggheten, den mentala hälsan och krisbeständigheten*.
Riksdagskandidaten Niina Alho bekantade sig med Arkipelags verksamhet som en del av kanpanjen Kreativitet i politiken. På bilden följer hon med Juhas och Hannas pianolektion. Tack för besöket!
/
Päivän sitaatti: Taiteen tekeminen ja kokeminen lisää tutkitusti hyvinvointia, tukee henkistä jaksamista, mielenterveyttä ja kriisinsietokykyä*.
Eduskuntavaaliehdokas Niina Alho tutustui Arkipelagin toimintaan osana Luovuutta politiikkaan -kampanjaa. Kuvassa hän seuraa Juhan ja Hannan pianotuntia Kaarinassa. Kiitos vierailusta!

---------------------
Kreativitet i politiken - kampanjvecka 6–10.2.2023
Kampanjen lyfter fram vad de barn och unga som har konst och kultur som hobby tycker och tänker, samt ger diskussionen om hobby- och studiemöjligheter utrymme i den allmänna debatten. Målet är att öka medvetenheten om och förståelsen för vad grundläggande konstundervisning går ut på och synliggöra dess betydelse för välmående, hållbarhet, aktivt medborgarskap och stärkt demokrati.
/
Luovuutta politiikkaan -kampanjaviikko 6.–10.2.2023
Kampanjan avulla nostetaan taidetta ja kulttuuria harrastavien lasten ja nuorten ääni ja kiinnostuksen kohteet, sekä harrastus- ja opiskelumahdollisuudet osaksi julkista keskustelua. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä taiteen perusopetuksesta ja sen merkityksestä mm. hyvinvoinnin, kestävyyden, aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian vahvistajana.

* Ur Förbundet för grundläggande konstundervisning och Finlands konservatorieförbunds riksdagsvalsprogram
* Taiteen perusopetusliiton ja Suomen konservatorioliiton eduskuntavaaliohjelmasta.

#luovuuttapolitiikkaan #kreativitetipolitiken
Kulturskolor - Kulttuurikoulut
Suomen musiikkioppilaitosten liitto
Taiteen perusopetusliitto
Suomen konservatorioliitto
... See MoreSee Less

07/02/23

Kuvat henkilön Åbolands Teaterskola julkaisusta ... See MoreSee Less

06/02/23

Snart kör vårterminen igång efter en skön julledighet. Det finns lediga platser i ordkonstskolans grupper i Pargas. Gillar du att läsa och skriva? Gå in på www.ordkonst.fi och läs om vår verksamhet.

Vill du hitta en ordkonstgrupp som passar just dig? Tider och lediga platser ser du i anmälningsblanketten på sydkusten.eepos.fi/#/forms/5.

Vi svarar gärna på frågor på ordkonst@sydkusten.fi.

PS. Ordkonsteleverna är automatiskt anmälda till hela läsåret 2022-2023. Endast nya elever behöver anmäla sig till vårterminen
... See MoreSee Less

Snart kör vårterminen igång efter en skön julledighet. Det finns lediga platser i ordkonstskolans grupper i Pargas. Gillar du att läsa och skriva? Gå in på www.ordkonst.fi och läs om vår verksamhet.

Vill du hitta en ordkonstgrupp som passar just dig? Tider och lediga platser ser du i anmälningsblanketten på https://sydkusten.eepos.fi/#/forms/5.

Vi svarar gärna på frågor på ordkonst@sydkusten.fi.

PS. Ordkonsteleverna är automatiskt anmälda till hela läsåret 2022-2023. Endast nya elever behöver anmäla sig till vårterminen
05/01/23
webdesign: SKÄRGÅRDS REKLAM