Teater

Målet för den grundläggande konstundervisningen i teaterkonst är att ge en djupare kännedom om och utveckla ett positivt förhållande till teaterkonst. I undervisningen stöds elevernas glädje, nyfikenhet och motivation att studera genom arbete i grupp och målet är att främja elevernas kreativitet och utvecklingen av en positiv självbild.

I teaterskolan får du bekanta dig med grunderna i teaterkonst. Med hjälp av teater- och rollspel förstärks din uttrycks- och iakttagelseförmåga. När en pjäs övas lär du dig många olika områden, såsom rollarbete, texttolkning, kroppsuttryck, scenografi, kostymering och mycket annat.


www.åts.fi

PARGAS & ÅBO

webdesign: SKÄRGÅRDS REKLAM