Ordkonst

Den grundläggande konstundervisningen i ordkonst baserar sig på tanken att språket och litteraturen är grunden för konsten och för hela samhället. Ordkonst är skapande användning av språket och främjar elevernas kreativitet, sociala färdigheter och deras kulturella och samhälleliga delaktighet.

Ordverkstaden är en inspirerande plats där du får lära dig att uttrycka dig mångsidigt med ordkonstens medel och hitta ditt eget personliga uttryckssätt. I ordverkstaden får du öva upp din kreativitet, fantasiförmåga och tankeverksamhet och dyka in i olika teman som inspirerar. Undervisningen övar upp färdigheter genom att leka med ord, skriva, berätta, uppleva och skapa.


ordkonst.fi

PARGAS & ÅBO

webdesign: SKÄRGÅRDS REKLAM